26/12/13

5p trước khi ngày mới sang.
Nôn nao cả ngày hôm nay, bởi đây là ngày tròn 10 năm kể từ khi”người ấy” debut.
Thấy nhoi nhói trong tim.
Thổn thức khi nhớ đến họ.
Lại một lần mong ước họ trở lại bên nhau.

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: