Lại vô đề

Một năm không update 1 tí gì trên wp rồi :))

Quay lại nhà cũ, thấy nhớ nhớ nao nao.

Bạn bè khi xưa giờ thỉnh thoảng vẫn chat với nhau, nhưng cũng k còn thân thiết như cũ.

Thực ra thì mình quay lại Vn đc 2 tháng, mai lại chuẩn bị bay.

Thấy hơi hụt hẫng 1 tí, sắp lại xa nhà rồi.

Buồn ghê ý, nỗi buồn cứ nhoi nhói khó chịu.

.

.

.

Ps: vừa được má đút cho ăn miếng bánh gato :”> thích quá thích quá

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: