[NCLDLCL] Chương 5

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

<Một con linh dương và hai con lang>

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Cổ trang,  nhất thụ lưỡng công, cung đình, hai phúc hắc cường công thoát tuyến thụ dễ dàng

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Nguyệt Nữ.

 |5|

More

[NCLDLCL] Chương 4

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

<Một con linh dương và hai con lang>

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Cổ trang,  nhất thụ lưỡng công, cung đình, hai phúc hắc cường công thoát tuyến thụ dễ dàng

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Nguyệt Nữ.

 |4|

More

[NCLDLCL] Chương 3

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

<Một con linh dương và hai con lang>

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Cổ trang,  nhất thụ lưỡng công, cung đình, hai phúc hắc cường công thoát tuyến thụ dễ dàng

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Nguyệt Nữ.

 |3|

More

[NCLDLCL] Chương 2

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

<Một con linh dương và hai con lang>

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Cổ trang,  nhất thụ lưỡng công, cung đình, hai phúc hắc cường công thoát tuyến thụ dễ dàng

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Nguyệt Nữ.

 |2|

More

《Đoạn tình kết 》100 câu hỏi và đáp – Hạ

《Đoạn tình kết 》100 câu hỏi và đáp

Tác giả: Thập thế – 十世

Biên tập: Nguyệt Nữ.

<Hạ>

More

[NCLDLCL] Chương 1

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

<Một con linh dương và hai con lang>

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Cổ trang,  nhất thụ lưỡng công, cung đình, hai phúc hắc cường công thoát tuyến thụ dễ dàng

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Lam Nguyệt (Nguyệt Nữ).

 |1|

More

[Dự án mới] Nhất chích linh dương lưỡng chích lang

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

<Một con linh dương và hai con lang>

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Cổ trang,  nhất thụ lưỡng công, cung đình, hai phúc hắc cường công thoát tuyến thụ dễ dàng

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Nguyệt Nữ.

Như  đã hứa lúc trước, sau khi hoàn bộ Mê Thất, mình sẽ tiến hành bộ này. Do không có văn án+mình không giỏi tóm tắt nên mọi người có thể xem spoil ở Vns.

Bộ này dài hơn khó edit hơn Mê Thất nên tốc độ có thể sẽ hơi chậm

Chương đầu sẽ được ra mắt vào thứ Hai.

Mê Thất – Phiên Ngoại

Một vài phút lừa tình:

Dục vọng được nâng đứng lên, một cái gì đó mềm mại để ở phía trên, ta theo bản năng thẳng lưng. Trong phòng mang lên âm thanh kêu rên, người phía trên chậm rãi ngồi xuống dục vọng của ta.

Sau khi thứ đó hoàn toàn thẳng đứng, Lâm Nam cũng giống Lâm Hạo ngồi lên, bất quá hắn rất thông minh chỉ sáp nhập một chút, sau đó rời khỏi rồi lại tiếp tục sáp nhập, mỗi lần lại sâu hơn chút so với trước.

More

Mê Thất – Đệ nhất bách thất thập ngũ chương

Vô cùng xin lỗi vì lặn mất mấy hôm. Hôm nay định post sớm, nhưng do ban sáng làm bài dở tệ nên tinh thần không được bình thường.

Anyway, vào vấn đề chính nào. Chương cuối của Mê Thất

More

Mê Thất – Đệ nhất bách thất thập tứ chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách thất thập tứ chương

More

Mê Thất – Đệ nhất bách thất thập tam chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách thất thập tam chương

More

Mê Thất – Đệ nhất bách thất thập nhị chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách thất thập nhị chương

More

Mê Thất – Đệ nhất bách thất thập nhất chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách thất thập nhất chương

More

Previous Older Entries

Melody melody ♪♪♪