Mê Thất – Đệ nhất bách tứ thập bát chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

Tái biên tập: Yukirin aka Tuyết Lâm

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách tứ thập bát chương

More

Mật ngữ 12 chòm sao

gwff4
♥♥♥♥♥
mbp0i
♥♥♥♥♥
259669_151873808219029_149661191773624_338509_5140592_o
♥♥♥♥♥
253851_151912164881860_149661191773624_338974_341821_n-1
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥
Mình Kim Ngưu, mình Kim Ngưu nhé 
Đúng ra phết đây chứ

  

Mê Thất – Đệ nhất bách tứ thập thất chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

Tái biên tập: Yukirin aka Tuyết Lâm

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách tứ thập thất chương

More

Mê Thất – Đệ nhất bách tứ thập lục chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

Tái biên tập: Yukirin aka Tuyết Lâm

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách tứ thập lục chương

More

Mê Thất – Đệ nhất bách tứ thập ngũ chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

Tái biên tập: Yukirin aka Tuyết Lâm

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách tứ thập ngũ chương

More

Ngó nghiêng chuyện đời

HÔm nay, là một ngày rất đẹp trời.

Vậy mà chẳng đẹp tí nào với cộng đồng đam mỹ

Mình chắc sẽ chết vì cười mất thôi. Link

Không có comment gì mếch lòng ai đâu nhé. Chỉ thấy đời thật funny.

Chuyện thứ 2 mới serious.

Mọi người ơi, wp của tỷ tỷ ta bị lên báo rồi TT^TT. Có ai biết chưa. Chết thật a Khi nữ sinh mê truyện… đồng giới nam

Mong là phụ huynh đại nhân đừng có đọc mấy cái báo này, không thì chết cả nút. Wp, vnsharing, vnfiction, 360kpop đều lên cả =.=”

Mê Thất – Đệ nhất bách tứ thập tứ chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

Tái biên tập: Yukirin aka Tuyết Lâm

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách tứ thập tứ chương

More

Melody melody ♪♪♪