Trồi lên chút

Nhà giờ vắng hoắc ha

Nhìn cũng hơi buồn, dù gì cũng là nơi tung hoành suốt 3 năm cấp 3 >_<

Hôm nay tự dưng ngó thấy bản word Mê Thất vẫn còn lưu lại =))

Trước từng hứa là sẽ chỉnh sửa lại, đổi ngôi xưng hô này nọ, hứa cũng 2 năm rồi, vậy mà đã làm được gì đâu =))

Tự dưng thấy buồn ghê á.

Bữa ngồi đọc lại đống comt giữa mình vs mọi người, thấy nhớ không chịu nổi.

Thấy hoang mang quá ……

Ước gì quay lại thời cấp 3, vẫn còn đắm chìm trg cái giới này

Melody melody ♪♪♪