Mê Thất – Đệ nhất bách nhị thập thất chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách nhị thập thất chương

.

Lâm Nam nói xong, không định tiếp tục dây dưa với Lâm Hạo nữa……

More

Protected: Mê Thất – Đệ nhất bách nhị thập lục chương

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Mê Thất – Đệ nhất bách nhị thập ngũ chương

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Mê Thất – Đệ nhất bách nhị thập tứ chương

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Mê Thất – Đệ nhất bách nhị thập tam chương

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Mê Thất – Đệ nhất bách nhị thập nhị chương

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Mê Thất – Đệ nhất bách nhị thập nhất chương

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Mê Thất – Đệ nhất bách nhị thập chương

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Mê Thất – Đệ nhất bách nhất thập cửu chương

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Mê Thất – Đệ nhất bách nhất thập bát chương

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Mê Thất – Đệ nhất bách nhất thập thất chương

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Hỏi chút hỏi chút

Tình hình là mấy chương tới có 1 số tên, theo QT ta lượm ở trên mạng là tên tiếng  Anh, nhưng cái cxdict của ta là tiếng  Trung.

Các nàng thích tên tiếng  Anh hay Trung=))

Thật sự thì ko quan trọng lắm (nv chỉ xuất hiện 1 lần  :”D) , nhưng ta cơ bản là thik cả hai tên đâm ra ko biết chọn cái nào

Cụ thể là

Asen = A Sâm

Lynda= Lâm Đạt

Azib= A Tề

 

Chính ra còn lâu mới đến mấy chương này, cơ mà cứ hỏi trước đã :”>

Protected: Mê Thất – Đệ nhất bách nhất thập lục chương

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Previous Older Entries

Melody melody ♪♪♪