Mê Thất – Phiên Ngoại

Một vài phút lừa tình:

Dục vọng được nâng đứng lên, một cái gì đó mềm mại để ở phía trên, ta theo bản năng thẳng lưng. Trong phòng mang lên âm thanh kêu rên, người phía trên chậm rãi ngồi xuống dục vọng của ta.

Sau khi thứ đó hoàn toàn thẳng đứng, Lâm Nam cũng giống Lâm Hạo ngồi lên, bất quá hắn rất thông minh chỉ sáp nhập một chút, sau đó rời khỏi rồi lại tiếp tục sáp nhập, mỗi lần lại sâu hơn chút so với trước.

More

Mê Thất – Đệ nhất bách thất thập ngũ chương

Vô cùng xin lỗi vì lặn mất mấy hôm. Hôm nay định post sớm, nhưng do ban sáng làm bài dở tệ nên tinh thần không được bình thường.

Anyway, vào vấn đề chính nào. Chương cuối của Mê Thất

More

Mê Thất – Đệ nhất bách thất thập tứ chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách thất thập tứ chương

More

Mê Thất – Đệ nhất bách thất thập tam chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách thất thập tam chương

More

Mê Thất – Đệ nhất bách thất thập nhị chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách thất thập nhị chương

More

Mê Thất – Đệ nhất bách lục thập cửu chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách lục thập cửu chương

More

Mê Thất – Đệ nhất bách lục thập bát chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách lục thập bát chương

More

Mê Thất – Đệ nhất bách lục thập thất chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách lục thập thất chương

More

Mê Thất – Đệ nhất bách lục thập lục chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách lục thập lục chương

More

Mê Thất – Đệ nhất bách lục thập ngũ chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách lục thập ngũ chương

More

Mê Thất – Đệ nhất bách lục thập tứ chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách lục thập tứ chương

More

Mê Thất – Đệ nhất bách lục thập tam chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách lục thập tam chương

More

Mê Thất – Đệ nhất bách lục thập nhị chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách lục thập nhị chương

More

Previous Older Entries

Melody melody ♪♪♪