[TYNLCLĐ] Chương 8

Ta yêu nô lệ của lão đại

Tác giả: Thiên Nhai Khách

Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, cường thụ, ngược luyến, SM.

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Lam Nguyệt .

|8|

More

Advertisements

[TYNLCLĐ] Chương 7

 

Ta yêu nô lệ của lão đại

Tác giả: Thiên Nhai Khách

Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, cường thụ, ngược luyến, SM.

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Lam Nguyệt .

|7|

More

[TYNLCLĐ] Chương 6

Ta yêu nô lệ của lão đại

Tác giả: Thiên Nhai Khách

Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, cường thụ, ngược luyến, SM.

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Lam Nguyệt .

|6|

More

[TYNLCLĐ] Chương 5

Ta yêu nô lệ của lão đại

Tác giả: Thiên Nhai Khách

Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, cường thụ, ngược luyến, SM.

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Lam Nguyệt .

|5|

More

[TYNLCLĐ] Chương 4

Ta yêu nô lệ của lão đại

Tác giả: Thiên Nhai Khách

Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, cường thụ, ngược luyến, SM.

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Lam Nguyệt .

|4|

More

[TYNLCLĐ] Chương 3

Ta yêu nô lệ của lão đại

Tác giả: Thiên Nhai Khách

Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, cường thụ, ngược luyến, SM.

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Lam Nguyệt .

|3|

More

[TYNLCLĐ] Chương 2

Ta yêu nô lệ của lão đại

Tác giả: Thiên Nhai Khách

Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, cường thụ, ngược luyến, SM.

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Lam Nguyệt .

 

|2|

More

[TYNLCLĐ] Chương 1

Ta yêu nô lệ của lão đại

Tác giả: Thiên Nhai Khách

Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, cường thụ, ngược luyến, SM.

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Lam Nguyệt .

|1|

More

Protected: Ta yêu nô lệ của lão đại – Đệ tứ chương.

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Ta yêu nô lệ của lão đại- Đệ tam chương

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Ta yêu nô lệ của lão đại- Đệ nhị chương

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Ta yêu nô lệ của lão đại- Đệ nhất chương

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Ta yêu nô lệ của lão đại – Thiên Nhai Khách

Ngã ái thượng liễu lão đại đích nô đãi

.

Tên việt : Ta yêu nô lệ của lão đại

Tác giả : Thiên Nhai Khách

Thể loại : hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, cường thụ, ngược luyến, ngược thân, SM.

. Giới thiệu:

Quang – vốn là nô lệ của lão đại ta, hắn vốn rất được sủng nhưng không hiểu tại sao lại chạy trốn để cuối cùng bị bắt lại, bị hành hạ lăng ngược thê thảm.

.

Nhìn Quang như thế, không hiểu sao trong lòng ta nổi lên ý muốn độc chiếm, ta muốn con người xinh đẹp đang bị hành hạ đau khổ kia chỉ thuộc về ta, thuộc về một mình ta mà thôi.

.

Điều ta sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, vì hắn, ta phản bội lại lão đại, phản bội lại anh em, để rồi đổi lấy một sự thật phũ phàng : ” Quang vốn là gián điệp của cảnh sát ” .

Trích Băng Tiêu

Lưu ý: Ta tiếng Trung một chữ bẻ đôi cũng không biết (ờ thì cũng biết một chút nhờ học lỏm), nhưng sức ta khiêm tốn, không thể hiểu nổi tất cả. CHo nên mọi thứ ta đều nhờ cậy vào ca ca QT. Bản dịch này chỉ có thể đúng đến 70% do sức ta có hạn. Có những chỗ có thể ta hiểu sai. Vì thế nếu thấy sai gì mọi người góp ý thoải mái, nhưng mà đừng có nghiêm khắc quá. Kẻo ta sốc ta tự kỷ.

Đây là bản dịch chui, xin đừng mang ra khỏi WP của ta.

Melody melody ♪♪♪