abc

Bạn đến nơi rồi XD

Cơ mà bạn không có mạng :(( Phải qua nhờ phòng đứa bạn

Lúc nào có mạng bạn sẽ lại nhoi lên XD

Advertisements

9 Comments (+add yours?)

 1. Summerbreeze
  Sep 19, 2012 @ 15:28:29

  Poor you ~
  cơ mà ta cũng thế á, cuối tuần về nhà mới có mạng, trong tuần thì hem có >_< ức chế kinh

  Reply

 2. zuuneyus
  Sep 19, 2012 @ 22:18:44

  qua thế nào rồi, quen với múi giờ chưa

  Reply

 3. YunJae*YooSu*HanChul*KiMin *4ever
  Sep 22, 2012 @ 14:29:09

  nàng đang ở Nhật hả Lam Nguyệt?

  Reply

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: