[Bác sĩ tâm lý hệ liệt] Cây Xạ Cúc – chương 4

Hà Ảnh Cư

Chương thứ tư: Võng trung ngư

 

“Kỳ thật cậu có nghĩ rằng ‘cô ấy’ chỉ là một vật hi sinh hay không ── một sính lễ mà vương triều xưa vẫn gọi.”

View original post 5,014 more words

Melody melody ♪♪♪