[Bác sĩ tâm lý hệ liệt] Cây Xạ Cúc – chương 2

Hà Ảnh Cư

Chương 2: Hoa ảnh.

Tôi đã từng bỏ rất nhiều thời gian để tự hỏi “vĩnh hằng” là gì, cho đến khi tôi phát hiện, thì ra cái gọi là “vĩnh hằng” chỉ là lời nói dối yếu ớt.

Mà vững chắc hơn so với vĩnh hằng, chính là “quý trọng”…

Nhưng có được bao nhiêu người, có thể nắm lấy thời gian hữu hạn của mình, “quý trọng” tất cả những điều họ nên quý trọng?

View original post 3,307 more words

Melody melody ♪♪♪