Tấm rèm_Chương 5

Hà Ảnh Cư

Chương V.

“Bác sĩ, tôi để lại thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này của tôi cho anh, tôi biết, anh nhất định có thể xử lý nó tốt hơn tôi… Nó không thể chỉ thuộc về một cá nhân nào đó… Đừng để nó biến thành bản đồ… Hãy để nó chỉ đơn thuần là một thứ đồ cổ quý giá của thời Edward thôi…”

View original post 1,577 more words

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: