CRACKDOWN IN UKRAINE (update)

Cập nhập ngày 6/7: Chúng ta đã làm được rồi. Ở những phút cuối cùng, nghị sĩ Ukraine đã xóa bỏ luật chống lại đồng tính khỏi chương trình nghị sự hôm nay. Điều này có nghĩa là cuộc bầu cử  đã không diễn ra! Áp lực từ quốc tế đã có hiệu quả. Hơn 120.000 chữ ký, hàng trăm cuộc gọi, cuộc biểu tình và những hoạt động không ngừng từ các hoạt động tại Ukraine đã được lắng nghe. Chúng tôi không thể thành công nếu không có bạn.

Cập nhập thông tin ngày 3/7: Chúng ta chỉ còn thời gian đến ngày thứ  sáu trước khi nghị viện của Ukraine bỏ phiếu cho luật chống lại đồng tính. Bạn có thể giúp chúng tôi có được 150,000 chữ kí trước ngày đó không?

Thứ  sáu, nghị viện của Ukraine sẽ bỏ phiếu cho dự luật chống đồng tính mới. Chỉ còn ba ngày, chúng tôi đã có một kế hoạch phối hợp trên toàn cầu, tạo sức ép cho bộ chính trị của Ukraine từ mọi hướng, nhưng chúng tôi cần bạn giúp chúng tôi.

Nhờ có bạn, hơn 75,000 thành viên của All Out đã kí tên vào đơn kiến nghị. Chỉ trong vòng hai ngày cuối cùng – hơn nghìn thành viên All Out trên khắp Châu Âu đã gọi điên đến Bộ Ngoại Giao của họ để tuyên bố công khai chống lại luật đáng căm ghét này. Thứ bảy, Ngài Elton John đã ổ chức một buổi phối hợp tại Kiev và đề nghị tất cả những người Ukraine, hãy đứng dậy chống lại những luật như luật 8711. Áp lực lớn từ toàn cầu đã tạo hiệu quả, nhưng chúng tôi cần một sự thúc đẩy cuối cùng mạnh mẽ để  thông điệp của chúng tôi cắt ngang những quyết định này.

Bạn có thể chia sẻ với hai người bạn để giúp chúng tôi tăng gấp đôi này kiến nghị lên đến 150.000 người ký tên không?

www.allout.org/ukraine/

UPDATE July 6th: We did it! At the very last minute Ukrainian parliamentarians removed the anti-gay law from today’s agenda. This means the vote did not take place! The international pressure worked. Over 120,000 signatures, hundreds of calls, protests and hard work from activists in Ukraine were heard. We could not have done it without you.

 

UPDATE July 3rd: We’ve only got until Friday before Ukraine’s parliament votes on the gay gag rule. Will you help us get to 150,000 signatures before then? Sign and share this now.

On Friday, Ukraine’s parliament will vote on a new anti-gay censorship bill. With only three days to go, we’ve got a globally coordinated plan pressuring Ukraine’s politicians from every angle – but we need you to help us dial it up.

Thanks to you, over 75,000 All Out members have already signed the petition. In just the last two days – over a thousand All Out members across Europe have called their Foreign Office to have them make a public statement against this hateful law. On Saturday, Sir Elton John gave a concert in Kyiv and asked all Ukrainians to take a stand against laws just like 8711. Massive global pressure is working, but we need a final, dramatic push to make our message cut through at this critical decision moment. 

Will you share with two friends to help us double this petition to 150,000 signers?

UPDATE July 3rd: We’ve only got until Friday before Ukraine’s parliament votes on the gay gag rule. Will you help us get to 150,000 signatures before then? Sign and share this now.

www.allout.org/ukraine/

Thanks for going All Out.

Advertisements

7 Comments (+add yours?)

 1. Hiên
  Jul 03, 2012 @ 14:53:53

  Reply

 2. Hà Linh
  Jul 03, 2012 @ 19:14:52

  Ta có 2 mail, làm đến 2 lần rồi 😮

  Reply

 3. theahuynh
  Jul 03, 2012 @ 22:19:43

  Reblogged this on Pao's Place and commented:
  Yup, just read and do it for a new generation

  Reply

 4. tiennhancau
  Jul 05, 2012 @ 10:19:29

  đăng kí kiểu gì? ta nhìn ko thấy chỗ đăng kí

  Reply

Comment đi, comment đi nào. Comment đi rồi có thưởng

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Melody melody ♪♪♪

%d bloggers like this: