[Dự án mới] Nhất chích linh dương lưỡng chích lang

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

<Một con linh dương và hai con lang>

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: Cổ trang,  nhất thụ lưỡng công, cung đình, hai phúc hắc cường công thoát tuyến thụ dễ dàng

Nguồn raw: Vns

Biên tập: Nguyệt Nữ.

Như  đã hứa lúc trước, sau khi hoàn bộ Mê Thất, mình sẽ tiến hành bộ này. Do không có văn án+mình không giỏi tóm tắt nên mọi người có thể xem spoil ở Vns.

Bộ này dài hơn khó edit hơn Mê Thất nên tốc độ có thể sẽ hơi chậm

Chương đầu sẽ được ra mắt vào thứ Hai.

Melody melody ♪♪♪