Mê Thất – Phiên Ngoại

Một vài phút lừa tình:

Dục vọng được nâng đứng lên, một cái gì đó mềm mại để ở phía trên, ta theo bản năng thẳng lưng. Trong phòng mang lên âm thanh kêu rên, người phía trên chậm rãi ngồi xuống dục vọng của ta.

Sau khi thứ đó hoàn toàn thẳng đứng, Lâm Nam cũng giống Lâm Hạo ngồi lên, bất quá hắn rất thông minh chỉ sáp nhập một chút, sau đó rời khỏi rồi lại tiếp tục sáp nhập, mỗi lần lại sâu hơn chút so với trước.

More

Melody melody ♪♪♪