Mê Thất – Đệ nhất bách thất thập ngũ chương

Vô cùng xin lỗi vì lặn mất mấy hôm. Hôm nay định post sớm, nhưng do ban sáng làm bài dở tệ nên tinh thần không được bình thường.

Anyway, vào vấn đề chính nào. Chương cuối của Mê Thất

More

Melody melody ♪♪♪