Mê Thất – Đệ nhất bách nhị thập bát chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách nhị thập bát chương

.

Ngay cả Lâm Hạo biểu tình cũng đều cứng lại, nhìn ta chằm chằm.

More

Melody melody ♪♪♪